Priprema pacijenta
Spisak analiza
Pitanja i odgovori

SPISAK ANALIZAHEMATOLOŠKE ANALIZE


Sedimentacija
Krvna slika(er,leuk,hgb,hct,tromb,...)
Leukocitarna formula
Retikulociti
Vrijema Krvarenja
Vrijeme Koagulacije
D-Dimer
Protrombinsko vrijeme(INR)


PREGLED URINA
Hemijski pregled sa sedimentom
Test na trudnoću
Testovi na droge( 10 vrsta droga)
24-časovni urin
Ukupni proteini
ureja
Kreatinin
Acidum Uricum
Fosfor
Kalcijum
Glukoza
Klirensi Ureje i Kreatinina
Vanilmandelična kiselina
Amilaza
Mikroalbumini


BIOHEMIJSKE ANALIZE


Glukoza
Ureja
Kreatinin
Holesterol
Trigliceridi
HDL-Holesterol
LDL
VLDL
Ukupni Proteini
Albumini
Globulini
Ukupni Bilirubin
Direktni Bilirubin

Indirektni Bilirubin
Acidum Uricum

AST(GOT)
ALT(GPT)
Alkalna fosfataza
Kisela Fosfataza
Prostatična Fosfataza
GGT
Amilaza
Kreatin Kinaza ( CK)
CK-MB
LDH
Gvožđe
TIBC
UIBC
Feritin
Kalcijum Ukupni i Jonizovani
Kalijum
Natrijum
Hlor
Fosfor
Magnezijum
Oralni test opterećenja glukozom (OGTT)
ASTO Kvant.
RF kvant.
CRP Kvant.
Waaler rose
FibrinogenIMUNOHEMIJSKE ANALIZE


HORMONI
T3
T4
TSH
FT3
FT4
Anti-TG
Anti-TPO
Tireoglobulin
Kalcitonin
TSH-RAb
PTH-Parathormon
FSH
LH
Estradiol
Prolaktin
Progesteron
Testosteron
Beta-HCG
Insulin
C-Peptid
HBA1c
Kortizol
IgE
Anti-CCP

TUMOR MARKERI

CEA
CA-19-9
CA-125
CA-15-3
AFP
PSA
Free PSA
CA-72-4


OSTALO


IgA
IgG
IgM
C3
C4
Spermogram
Monostikon test
HbsAg

HCV
HIV1/2Ag/Ab
HAV IgM
Toxo IgG
Toxo IgM
Rubella IgG
Rubella IgM
CMV IgG
CMV IgM
HSV2 IgG
HSV2 IgM
H.Pylori IgG
H.Pylori IgA
Clamidia Trach. IgG
Clamidia Trach. IgA
Mycoplasama
Ureaplasma
EBV IgG
EBV IgM
TPHA ( Sifilis)

NOVOSTI

08-07-2010
Počeo je sa radom web sajt

U cilju što bolje komunikacije sa našim pacijentima napravili smo moderan web sajt. Posjetiocima će biti na raspolaganju razna korisne informacije kao i mogućnost da na sajtu direktno postavljaju pitanja i dobiju odgovore.


14-05-2010
"ANALITIKA" u katalogu MADEinMONTENEGRO.com

Naša laboratorija je od danas postavila svoju prezentaciju na jednom od najposjećenijih crnogorskih sajtova time se našavši u društvu sa renomiranim crnogorskim zdravstvenim organizacijama.